1 من 26 الحدائق والمتنزهات العامة الخضراء
Un giardino segreto in una capitale dell’Est Europeo, una grandiosa opera in puro stile Italiano con affascinanti geometrie godibili in ogni stagione dell'anno grazie alla pavimentazione riscaldata.


Share on