اخبار و رویدادها

اخبار داغ، طرحها و رویدادهای ویژه، پروژه های جدید و همه چیزهای خاص که به شما تصویری از رویدادهای فعلی و وسعت ماموریت های تحت تملک پاگرا میدهد‫.

تمام اینها را میتوانید در این بخش پیدا کنید‫. به همان اندازه ای که به رسانه اندیشیده ایم به مشتریان خود نیز اندیشیده ایم‫. مشتریانی که تمایل به خرید از ما دارند چه آنانی که تنها ما را دوست میدارند‫.

اگر شما یک روزنامه نگار هستید و تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر یا تصاویر با کیفیت تری دارید، لطفا با ایمیل شرکت تماس بگیرید‫.

Una serata davvero speciale quella di gioved� scorso: nella splendida cornice dei giardini della Residenza dell'Ambasciatore Italiano in Teheran, abbiamo presentato Paghera ad importanti personalit� ..
  •  

Share on