اقدامات اجتماعی

 

گذشته ما، ریشه در پنج نسل از کشاورزان دارد‫.

این ارزشی اساسی را به ما منتقل کرده است‫ : اهمیت زندگی زراعتی.

به هر مفهوم، به هر شکل

و زندگی برای انسان و گیاهان، هردو از یک دانه بوجود آمده است

 

اولین دانه نامش ایده بود ‫…

تسهیم کردن منابع حاصل از موفقیت شرکت به حمایت عوامل اجتماعی اختصاص داده شده است‫.

در سال ۱۹۹۴ ما خالق اولین رویداد، تحت عنوان پژوهش آزالیا برای کمک به انجمن ایتالیایی تحقیقات سرطان در ایتالیا بوده ایم‫.

در طول سالهای بعد ‫« ادایی از عشق » و « همبستگی صنوبر » را برای کمک به انجمن ملی برای خانواده های کودکان و بزرگسالان مبتلا به نا توانی های یادگیری و صنوبر آبی را برای کمک به تلفن آبی که از حقوق کودکان دفاع میکند را خلق کردیم.

این رویداد  ها راهی جدید را برای جمع آوری پول بطور مستقیم از خیابان ها و مهم تر از همه هوشیاری اذهان عمومی و دستیابی به قلب هزاران نفر را بوجود آورد.

 

دانه دوم، هزاران دانه برای احیای محیط زیست بود …

از آن به بعد ما ابتکارات زیادی را ترویج داده ایم. در میان اینها ما مشخصا علاقه مند به یادآوری پروژه آمازون ۵۰۱ برای کمک به جامعه بلم، در قلب جنگلهای آمازون که همراه با پدر روحانی جیانی مومتی از برشا خلق شد هستیم.

جانفرانکو پاگرا بطور اتفاقی در سفری به پیتینگا در برزیل زمانی که پدر روحانی درگیر احیای مناطق نابود شده توسط حفاری معادن بزرگ آن منطقه بود ملاقاتش کرد.

اشتراک تمایل و ارتباط عینی معمول برشایی و هدف یکسان برای احیای محیط زیست تخریب شده آمازون باعث شده آنها در سال ۱۹۹۲ پروژه آمازون ۵۰۱ را خلق نمایند.

این پروژه به دلیل آنکه دقیقا ۵۰۰ سال پس از کشف آمریکا و به افتخار اولین سال احیای جنگل پروژه آمازون ۵۰۱ نام گذاری شد‫.

ایجاد مرکز فن آوری برای حفاظت از دانه ها، استفاده از نیروی کار محلی برای جمع آوری دانه از گونه های بومی برای بهبود مناطق تخریب شده، بازسازی زیستگاه طبیعی ساحلی و بهبود فرهنگها برای صنعت میوه، به پروسه جبران منابع سرخپوستها و نجات ۴۰۰۰۰ خانواده از فقر، زندگی بخشید‫.

  •  

Share on