محیط زیست

شرکت پاگرا یکی از پیشتازان در ناحیه فاضلاب میباشد‫. در دهه ۷۰ راه اندازی شد و امروز بیشتر از پیش بروی بهبودی مرکز تسفیه آب با تحقیق و توسعه تمرکز دارد‫.

مرکز تحقیقات زیست محیطی متخصص در آثار پیشگیرانه و حفاظتی است جهت اطمینان از آینده سیاره ما زمین و همچنین نگهداری از کیفیت و نحوه زندگی ما و نسل آینده میباشد‫.

تکنولوژی اکسیژن ازن جهت بازسازی و اعمال در زمینه های مختلف از جمله تاثیر آنتی باکتریال های قوی و ضد ویروس ها بروی ازن میباشد‫.

 

مزیت

پلتفرم استراتژیک برای حفظ ‫و توسعه محیط زیست،هم فضای سبز و هم محیط شهری

سازگار با محیط زیست و توسعه پایدار

بررسی اثرات زیست محیطی

آثار اولیه شهرنشینی

تکنول‫وژی اکسیژن ازن

Share on