آموزش های حرفه ای - مشخصات شرکت

از ابتدا تیم ما با نگاهی آگاهانه نسبت به آینده دریافت که تخصص حرفه ای نقش اصلی در توسعه پروژه ها با هدف کیفیت زندگی و پایداری محیط زیست و نیز حفاظت از زمین را دارد‫.

از ابتدا ما بروی این دیدگاه سرمایه گزاری کردیم‫.

و ما رویاهایی داریم

‫و برای تحقق بخشیدن به آنها ما احتیاج به تخصص های جدید و ذهن هایی باز بدون تعصب داریم که امکان پذیر نیست

به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم که زمان ، تجربه و منابع را در اختیار نسل جدید قرار دهیم‫.

به آنهایی که میخواهند عمل کنند و برای انسانهای آینده در زمین طراحی کنند‫.

طراحان سبز ‫: تخصصی که تقاضا برای آن رو به افزایش است دوره ای جهت تبدیل شدن به تکنسینی برای نظارت و مدیریت زمینها ..
شخصی است که توانایی انجام طراحی سازگار ..
به همین خاطر شرکت پاگرا بهمراه آکادمی ..
  •  

Share on