پیوند علوم

 

با تشکر از شرکت های مهم زیر جهت همکاری با ما، ‫(در زیر لینک مستقیم سایت های مربوطه گذاشته شده است‫) که باعث شده اند شرکت پاگرا فعالیت های خود را از طراحی    فضای سبز به طراحی و اجرا ‫(تمامی دنیا‫) ساختمانهای مسکونی و ساختمانهای سبز ارتقا دهد‫. اعم از یک واحد مسکونی تا آخرین نسل منطقه سازی تا ساخت شهرهای جدید‫.

شرکت ما کاملا اعتقاد به تخصص گرایی دارد و در همین راستا اقدام به ایجاد یک شبکه مشارکتی با شرکت های مهندسی، طراحی سبز و همچنین شرکتهای بین المللی در زمینه ساخت و ساز شده است‫.

برخی از این شرکت ها ایتالیایی بوده بدلیل اینکه ما بسیار به قدرت کلمه ساخته شده در ایتالیا که ما به آن افتخار میکینیم ، اعتقاد داریم‫. تمامی این شرکتها در صنعت خود پیشرو در نوآوری و شایستگی میباشند‫.

تمامی آنها نمایانگر چیزی هستند که ما آنرا پیوند علوم با ارزش مینامیم‫.

Share on