بزرگنمایی تصویر

مجموعه پاگرا

دنیای شگفت انگیز پاگرا در کتاب الکترونیک

 

موج‫ود میباشد. iBookstore این کتاب هم اکنون در

 

این کتابها با آخرین تکن‫ولوژی کتابهای الکترونیک، گالری عکس، تحلیل های دقیق، تصاور اچ دی و پروژه های مختلف به بیان فرهنگ باغداری و مهارتهای طراحی فضای سبز میپردازد‫.

پاگرا مدتهاست که در فرهنگ باغداری مثال زدنی است‫. نامی که تجربه را تضمین و طعم جدید در ایجاد باغها و همچنین منبعی برای مهندسی فضای سبز و پروژه های کلان میباشد‫. و حالا تمامی این دانش و تجربیات در این سری از کتابها قابل دسترس است.
Titolo: Libro Paghera 2018 Fotografia: Elena Paghera Testi: Gianfranco Paghera e Anna Paghera Stampa: Paghera 2018 Paghera continua il suo grande percorso di crescita, che l'ha portata nel 2018 ..
PAGHERA GARDENS is the first book in a series of seven volumes in the “Paghera Collection” now finally available in the iBookstore. The series describes some of this international leader ..
PAGHERA ROOF GARDENS is the second book in a series of seven volumes in the “Paghera Collection” now finally available in the iBookstore. The series describes some of this international ..
Our Pools, is the third of seven complimentary volumes in the “Paghera Collection” series finally available from iBookstore. The series describes some of this international leader in landscaping ..
Hotels, Resorts, Spas and Holiday Villages, is the fourth of seven volumes in the “Paghera Collection” series finally available from iBookstore. The series describes some of this international ..
Interior design, fifth in the series of seven volumes in the “Paghera Collection”, is now finally available in the iBookstore. The series describes some of this international leader in landscaping ..
MACRO PROJECTS is the sixth book in a series of seven volumes in the “Paghera Collection” now finally available in the iBookstore. The series describes some of this international leader in ..
Title:  150 years according to the nature Photography:  Elena Paghera   Editing:  Gianfranco Paghera e Anna Paghera   Edition:  Paghera 2016 A big thank you to ..
Title:   Paghera   Photography:   Elena Paghera   Editing & Graphic Design:  Gianfranco Paghera e Anna Paghera   Edition:  Paghera 2012
Title:  Exterior Decor    Projects and publishing coordination:  Ettore Mocchetti / Anna Paghera   Graphic project and layout:  Giuseppe Pini / Tiziana Rossi   Photographs:  ..
Title:  Green Philosophy   Author:  Gianfranco Paghera   Editing and graphic design:  Anna Paghera    Edition:  Italian Institute for Foreign Trade
Title:  Oltre il Giardino   Author:  Gianfranco Paghera - Giancarlo Gardin   Edition:  Puntografico spa e Paghera spa   LE ANTICHE DIMORE IL GIARDINO ALL'ITALIANA   ..
  •  

Share on