بازی انعکاس

پروژه ها

1 از 18 تراس ها

   تراس آپارتمانی لوکس در پنت هاوس قصری تاریخی. در آنسوی دیوارها بلندای درختان دیده میشود. برگهایی که با فراست با درختها و درختچه ها در محیط ترکیب شده و با جاگزاری فلاور باکسها باعث فریبی دیداری میشود که به نظر بیننده دو چشم انداز در یک نگاه دیده میشود. در پشت با استفاده از یک سازه فلزی که با اسلبهای آیینه ای پوشانده شده که پشت آن معلوم نباشد. انعکاس و تقارن موجود باعث خطای دیداری شده و حس میشود که در آنسوی این دیواره باغی وجود دارد Share on