باغی که در پشت بام بانکی متولد شده

پروژه ها

5 از 18 تراس ها

تصور بر این بود که برای مشتریان و کارمندان فضایی جهت آرامش، تمدد اعصاب و برگزاری جلسات در فضای باز ایجاد شود. طراحی ۷۰۰ متر فضای سبز. دیواری از درختان بومی در جهت پدیدار شدن ۴ فصل و دیدن ریزش برگ درختان و شکوفه زدن آنها. در مرکز در زیر لایه به ارتفاع ۲۵ سانتی متر فرشی از آیینه کار گذاشته شده است. تمامی گیاهان بصورت اتوماتیک از آب حاصل از سیستم تهویه آبیاری میشوند که به آن بابت از بین بردن باکتری ها ازن اضافه میشود که باعث کاهش مریضی احتمالی درختان میگردد. سناریویی سبز با خطوطی تمیز که طوری طراحی شده که زوایای ورودی بانک مد نظر قرار بگیرد و با آبنمایی شیشه ای که در مرکز آن مجسمه ای معروف بنام مرد ماهیگیر از جنس برنز قرار دارد تکمیل میشودShare on