سپس این مخلوط بصورت مکانیکی از طریق آب پاشی که عمدتا بوسیله هلیکوپترها انجام شد در منطقه توزیع شد‫. این کار باعث ایجاد لایه ای مناسب جهت رشد گیاهان شد و آنها همزمان شروع به رشد کردند‫. به تدریج منطقه شروع به سبز شدن کرد و

این اکو سیستم خود اکتفا حالا میتواند با تبعیت از فصول جاری بصورت مستقل و بدون نیاز به کمک بیشتر انسانها به رشد خود ادامه دهد‫ و به جنگلهایی از جنس قدیم خود تبدیل شود.

Share on